DISPLAY    

FREQ  CHART  COMPARE
GRAF

SEARCH STRING    

  WORD

 


1


2

TACPro-Turkish Academic Corpus Project

Proje web programlama teknolojisi araçlarıyla, Türk ve yabancı akademisyenlerin yazmış oldukları İngilizce makaleler içerisinden istenilen kelimelerin aranması, analizi ve tarayıcıda görsel olarak sunulması amaçlanıp, gerçekleştiriliyor.

The purpose of the Project is to allow word searches, analyses and visual displays of selected words in a corpus of social sciences research articles written in English language by Turkish and Foreign researchers.

Sitenin belli kullanım yöntemleriden ve işlevlerinden bahsetmek gerekirse;

User manual and functions of the site.

Word Search: Textbox'a aranması istenilen kelimeyi girip 'SEARCH' ederek kelimenin içerisinde bulunduğu satır ile birlikte listelenmesi gerçekleşmektedir.

Word Search: By entering the search word into the textbox and clicking 'SEARCH' concordance lines including the search word can be displayed.

search


Word Frequency: Aranılan kelimenin makaleler içerisinde tekrar etme sayısını 'FREQ' radiobutton'u seçip, 'SEARCH' ederek bulunabilmektedir.

Word Frequency: The frequency of the searched Word can be seen by selecting ‘FREQ’ button and clicking ‘SEARCH’.

freq


Word Chart: Aranılan kelimenin makaleler içerisinde tekrar etme sayısının, makale konularına göre grafik şeklinde gösterimi 'CHART' seçeneği ile 'SEARCH' edilerek bulunabilmektedir.

Word Chart: This function provides graphical display and comparison of frequencies between article subjects by using ‘CHART’ option and clicking ‘SEARCH’.

chart


Word Compare: Aranılan kelimenin makaleler içerisinde tekrar etme sayısının, iki farklı makale konusu seçilerek karşılaştırıp grafik şeklinde gösterimi 'COMPARE' VE 1-2 nolu listelerden konuları seçerek, 'SEARCH' edilerek bulunabilmektedir.

Word Compare: Frequency comparison of the searched word between two different article subjects and graphical display.
Can be seen by using the options 'COMPARE' and selecting subjects from lists 1 and 2 before clicking 'SEARCH'


compare


Word Graf: Aranılan kelimenin tekrar etme sayısının, tek bir konu seçerek grafik şeklinde gösterimi 'GRAF' seçeneği ve 1 nolu listeden konu seçimi yapıp, 'SEARCH' ederek bulunabilmektedir.

Word Graf: Frequency display of the searched Word for a single article subject can be seen by using 'GRAF' option and selecting subject from List 1 before clicking, 'SEARCH'.

Login: Yukarıda bahsedilen işlemlerin yapılabilmesi için 'REGİSTER' bölümünden sisteme üye olunabilmesi gerekmektedir.

Login: In order the use the above mentioned functions users need to register into the system through the 'REGİSTER' option.

uyarıUyarı : Kelime arama ve alakalı işlemleri gerçekleştirirken eksik bir araç seçiminde aramalar düzgün sonuç vermemektedir. Bunun için gerekli bölümleri seçerek arama yapılması doğru olacaktır.


Tüm işlemleri kullanabilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Üye olmak için

In order to use all functions, you need to register.
For registration